Jazz i Blekinge
 

Kalendarie 
ett omfattande arbete pågår fortfarande för att fylla på alla föreningars konserter under alla år.
När det är klart kommer ni att imponeras över allt ni har haft möjlighet att njuta av i
länet under alla dessa år.
Ha tålamod.