Jazz i Blekinge
 

 

Tillgänglighet till konsertlokalerna

Ronneby
 
     
 

Kulturcentrum

 [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen anpassad för publik:
 Ja
Lokalen anpassad för uppträdande artister: Ja

Entré: Anpassad
Dörrar med automatik: Ja
Trösklar: 
Trappor: -
Ledstänger: 

Anpassade sittplatser i salongen: -
 

 [ Hörslinga ]            
Fungerande hörslinga:
 
Senast testad: 
 

 [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m:
 Ja
 

 [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC:
 Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Arrangerande föreningar:

                       
        

 
 

www.jazziblekinge.se          Uppdaterad  2018-01-11   webbansvarig:FagerArt