Jazz i Blekinge
 
Hösten 2017

 

Tillgänglighet till konsertlokalerna

 

 

Olofström
 

First Hotel

 [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen anpassad för publik:
 Ja
Lokalen anpassad för uppträdande artister: 

Entré: Anpassad
Dörrar med automatik: Ja
Trösklar: Nej
Trappor: Nej
Ledstänger: Nej

Rullstolsplatser i salongen: Valfritt

 [ Hörslinga ]
Fungerande hörslinga:
 
Senast testad: 

 [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m:
 

 

 [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC:
 Ja

 

 
     

 

 

 

       Arrangerande föreningar:

                       
        

 
 

www.jazziblekinge.se          Uppdaterad  2017-09-10   webbansvarig:FagerArt