Jazz i Blekinge
 

 

Tillgänglighet till konsertlokalerna

Karlshamn
 

Rio Grande

 [ Entré, trappor och trösklar, salong ]
Lokalen är anpassad för rörelsehindrade, både för publik och uppträdande artister.

 [ Hörslinga ]
Fungerande hörslinga: 
ja, i alla lokaler
Senast testad: 

 [ Parkeringsplats för rörelsehindrade ]
Anpassade parkeringsplatser inom 25 m: 
ja

 [ Toalett för rörelsehindrade ]
RWC: 
Ja

 

 
     

 

 

 

       Arrangerande föreningar:

                       
        

 
 

www.jazziblekinge.se          Uppdaterad  2018-01-11   webbansvarig:FagerArt